Podologia

La Podologia és la branca de la medicina que es dedica a tractar totes les afeccions o problemes dels peus, directa o indirectament d’ells, a nivell musculoesqueletic, problemes de la marxa o deformitats.